HỘI THẢO TRIỂN KHAI THƯ VIỆN SỐ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Download các tài liệu tham khảo giải pháp Thư Viện Số DLib

 

Tài liệu giải pháp Thư Viện Số DLib cung cấp đầy đủ các thông tin về giải pháp giúp quý nhà trường nắm rõ các thông tin như: Giới thiệu thư viện số, Nền tảng kỹ thuật, Giới thiệu các số liệu về TaiLieu.Vn, Phương án hợp tác và demo các thư viện số đã và đang triển khai.