HỘI THẢO TRIỂN KHAI THƯ VIỆN SỐ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

 

Tầm quan trọng của thư viện là định hướng và xây dựng nội dung cho giảng viên và sinh viên tham khảo phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Ngoài các tài liệu học thuật về các thuyết khoa học (theory), tài liệu chuyên ngành, cần bổ sung thêm các nguồn tài nguyên thực tế để làm các bài học kinh nghiệm (case study) giúp giảng viên có thể đưa vào bài giảng thực tế, các sinh viên có thể tham khảo phát triển thêm các kỹ năng khác.

Để xây dựng nguồn tài nguyên phong phú như trên giải pháp Thư Viện Số DLib giúp thư viện phối hợp với các khoa phân tích nhu cầu để phát triển tài liệu,sách, báo, tạp chí và khuyến khích giảng viên, sinh viên hay các nhà nghiên cứu chia sẻ các tài nguyên lên hệ thống thư viện của nhà trường. Ngoài ra DLib cung cấp giài pháp liên kết thư viện các trường đại học lại với nhau để tạo thành một nguồn tài nguyên liên kết dùng chung cho các trường ĐH-CĐ. Bên canh đó giải pháp DLib cũng tích hợp nguồn tài nguyên công đồng rất lớn trên mạng xã hội chia sẻ tài liệu trực tuyến TaiLieu.VN.

 

 

 

 

Nguồn tài nguyên nhà trường: Là nguồn tài nguyên được thư viện phối hợp với các khoa trong trường xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên bám sát chương trình đào tạo các ngành nghề của trường giúp giảng viên và sinh viên tham khảo để phát triển các kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ. Nguồn tài nguyên này là những giáo trình, giáo án hay bài giảng được giảng viên nhà trường sử dụng vào công việc giảng dạy và tham khảo cho sinh viên.

 

Nguồn tài nguyên cộng đồng: TTài nguyên được xây dựng và chia sẻ bởi cộng đồng người dùng TaiLieu.VN với hơn 5.5 triệu thành viên. Là nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng giúp cho GV và SV có nguồn tài liệu tham khảo và phát triển các kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng nềm rất lớn và thực tế.


 

Nguồn tài nguyên liên kết: Nguồn tài nguyên liên kết giữa các trường ĐH-CĐ trong hệ thống liên kết TaiLieu.VN cho phép GV &SV của trường này có thể tham khảo và khai thác nguồn tài nguyên từ các trường ĐH-CĐ khác.